Fulls de Càlcul

LibreOffice Calc

LibreOffice Calc

Calc - Validar Dades

Amb LibreOffice Calc podem preparar un full de càlcul a manera de formulari per introduir dades que es validaran d'acord amb els criteris que podem definir. També ens serveix per automatitzar processos i fulls.

Tutorial de 6 minuts

LibreOffice Calc

Introducció les bases de dades des d'un full de càlcul com LibreOffice Calc.

Tutorial de 9 minuts

LibreOffice Calc

Estadístiques
Funcions estadístiques bàsiques: "promig" (MITJANA), desviació tipus (DESVEST), MODA, MAX i MIN amb LibreOffice Calc. #encatala.

Tutorial de 12 minuts

LibreOffice Calc

Consolidar Fulls
Consolidar diversos fulls de càlcul en un únic full amb sumatori detallat (i vinculat)

Tutorial de 6 minuts

LibreOffice Calc

El que NO has de fer
Fem un repàs a tot allò que no hem de fer amb un full de càlcul com LibreOffice Calc:

1) Pintar de blanc les cel·les per amagar la graella,

2) Fusionar cel·les amb dades o cel·les de taules,

3) Tenir la informació dispersa en diversos fulls del llibre, fulls diferents o fins i tot, carpetes.

Tutorial de 12 minuts

LibreOffice Calc

Bases de dades ben explicat
Com crear una base de dades de biblioteca o pel·lícules amb LibreOffice Calc. Complement del vídeo dedicat a Bases de Dades.

Tutorial de 5 minuts

LibreOffice Calc & Writer

Vincular Writer amb Calc
Vincular un full de càlcul de LibreOffice Calc a un document LibreOffice Writer.

Tutorial de 10 minuts

En contacte

Visita les pàgines específiques de serveis o de formació o demana hora amb: QRCODE (scan o tap), botó Whatsapp o formulari de contacte.